Personvern

Mål

 

EET er Europas ledende IT-distributør innen: reservedeler og tilbehør, lagring, nettverk, forbrukerelektronikk, overvåking, profesjonell AV og POS og Auto-ID.

 

EET overholder lovgivningen når vi håndterer personopplysninger, og vi sørger for å ha høyest mulige sikkerhetsprosedyrer for å sikre oss mot trusler og angrep. Vi beskytter kundenes data for å tjene kundenes tillit - enten det handler om personopplysninger eller annen informasjon.

 

Nedenfor kan du lese om hvordan EET påtar seg ansvaret for å beskytte kundedata og hvordan kundene kan utøve sine rettigheter.

 

 

 

Bakgrunn

 

EET håndterer kundenes personlige data, definert av all informasjon om en fysisk identifisert eller identifiserbar person. Hver kunde kan ha en eller flere fysiske personer tilknyttet. Dataene omfatter kundens firmanavn, firmaadresse, e-postadresse, telefonnummer, kundenummer, ordrenummer, IP-adresse, informasjonskapselnummer (cookie), informasjon om fysiske personer tilknyttet kunden, bruk av nettstedet vårt, etc.

 

EET har profesjonelle selskaper som kunder, og EETs håndtering av data er derfor utført primært av juridiske personer. EET håndterer imidlertid data om fysiske personer, i tilfelle det er tilknyttet juridiske personer. Uttrykket “kunde” i denne policyen dekker derfor også de fysiske personene som eier selskapene eller er ansatt i selskapene som EET har som kunder. Til slutt dekker begrepet også besøkende på EETs nettsted som ikke er innlogget, og der EET ikke kan avgjøre om det er en kunde, en potensiell kunde eller en annen interessent.

 

 

 

Ta kontakt med

 

EET Group, Bregnerødvej 133D, 1 3460 Birkerød Danmark, er informasjonssystemansvarlig og ansvarlig for håndtering av personopplysninger.

 

Hvis du har spørsmål angående håndtering av dataene dine (inkludert personopplysninger), kan du sende en e-post til salg@eet.no.

 

 

 

Prinsipper

 

EET håndterer personopplysninger i samsvar med prinsippene i General Data Protection Regulation (GDPR) og databeskyttelseslovgivningen.

 

EET håndterer personopplysninger på en lovlig og gjennomsiktig måte. For hver håndtering er et formål etablert. Vi håndterer ikke mer data enn nødvendig for å oppfylle formålet. Vi gjør det vi kan for å sikre at informasjonen er riktig. Vi lagrer ikke dataene over lengre tid enn nødvendig. Vi beskytter data, systemer og prosesser med moderne sikkerhetsteknologi. Vi kan dokumentere handlingene våre.

 

 

 

Hensikt

 

EET har etablert en liste over konkrete formål for håndtering av data, for de enkelte IT-systemene og personopplysningene som er registrert her. Generelt håndterer EET kundenes personlige data med følgende formål:

 

  • Registrering av potensielle kunder
  • Opprettelse og godkjenning av kunder
  • Betjening av kunder for å kunne levere en tjeneste eller gjennomføre et salg
  • Brukertilpassede tjenester, inkludert utvikling og markedsføring av produkter og tjenester
  • Registrering av kunder med hensyn til å overholde lovgivningen.

 

 

 

Samtykkeerklæring

 

I flere tilfeller vil EET be de fysiske kundene om tillatelse til å håndtere deres personlige data, før behandlingen skjer. Å be om tillatelse kalles også å be om en samtykkeerklæring. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt, og EET vil da avslutte behandlingen av dine data.

 

 

 

Rettigheter

 

EET sine kunder har flere rettigheter angående håndtering av deres personlige data i henhold til GDPR. Disse rettighetene innebærer blant annet at kundene kan bli informert om hvilken type personopplysninger EET har og i noen tilfeller få dem slettet.

 

Kundene kan søke om tilgang. Dette betyr at kundene kan spørre EET hvilke personlige data EET håndterer og med hvilke formål osv.

 

Kundene kan be om å få endret personlige data, som de ikke finner riktig. Kundenes administratorer kan selv endre rettighetene til kundenes ansatte.

 

Kundene kan be om å få slettet personlige data, som de finner at EET ikke burde eller kunne ha registrert.

 

Kundene kan be om at behandlingen av personopplysninger er begrenset. Dette betyr at dataene ikke blir slettet, men det er spesifisert at de ikke kan håndteres og tilgangen til dem er begrenset.

 

Kundene kan ta unntak fra en spesifikk håndtering som har funnet sted. Dette betyr at dataene potensielt fortsatt kan brukes til andre juridiske formål. Innvendingen kan ha midlertidig karakter i forhold til et konkret formål og bl.a. defineres av den ansattes umiddelbare situasjon.

 

Kundene har, under visse begrensede omstendigheter, muligheten til å be om sine egne personopplysninger overlevert.

 

Kundene har rett til ikke å bli profilert, med mindre det er avgjørende å kunne opprette en kontrakt. EET finner det avgjørende at det er gjort en profilering for å kunne foreta en vurdering av kredittverdighet når det kreves en kredittkontrakt.

 

Tvert imot er det ikke avgjørende for kontrakten å profilere kundenes bruk av nettstedet, og det er derfor en profilering bare gjøres med samtykke i dette tilfellet. Se avsnittet "Samtykkeerklæring".

 

EET vil alltid oppfylle en forespørsel om tilgang. EET vil alltid vurdere nødvendigheten i utførelsen av tilleggsrettighetene og utføre en spesifikk vurdering av om en innsendt tilgangsforespørsel skal oppfylles. Kundene kan alltid sende inn en klage på en avgjørelse tatt av EET. Se avsnittet “Klager”.

 

 

 

Sikkerhet

 

EET har innarbeidet egnede tekniske og organisatoriske forholdsregler for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet tap og ulovlig håndtering. Dette betyr at EET undersøker hvert system og data, og tar hensyn til truslene som kan oppstå. Sikkerheten omfatter både organisatoriske tiltak som policyer og prosedyrer, og en liste over tekniske tiltak.

 

For å beskytte infrastrukturen vil vi ikke gå i detaljer med hvilke spesifikke tiltak EET har iverksatt. Imidlertid kan vi nevne at tiltakene inkluderer policyer, prosedyrer, organisering, ansattes sikkerhet, administrasjon av leverandører, utvikling, eiendeler, driftsoppgjør, styring av trusler og sikkerhetsspørsmål, overholdelse av lovgivning, etc.

 

Hvis du som kunde har et spesifikt spørsmål angående våre sikkerhetsprosedyrer, er du alltid velkommen til å kontakte oss. Se vår kontaktinformasjon ovenfor.

 

 

 

Brudd på personopplysningene

 

Hvis det oppstår brudd på håndtering av personopplysningene, som involverer EET sine kunder, og det aktuelle anslaget anslås å utgjøre en høy risiko for kundene, vil EET informere Datatilsynet så snart som mulig og vil sammen med byrået vurdere hvilke tiltak som må utføres og i hvilken grad en bred kommunikasjon skal finne sted.

 

 

 

Datamottakere og overføring

 

EET håndterer de fleste personlige data i private datasentre. Imidlertid distribuerer EET visse interne systemer som håndterer data via skybaserte systemer. For hvert system er håndteringen av personopplysningene beskrevet, nedenfor hvis noen tildeling eller overføring finner sted, og i så fall til hvilke mottakere.

 

 

 

Omfang av behandlingen

 

EET har så langt det er mulig bestemt en behandlingsperiode for håndtering av aktiviteter i de spesifikke systemene. Generelt lagrer EET bare personopplysninger så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen av personopplysningene.

 

 

 

Endringer i EET sine personvernerklæring

 

EET kan til enhver tid og uten varsel endre denne personvernerklæringen med umiddelbar virkning. Et varsel vil vises når du logger på nettstedet vårt, eller direkte via e-post hvis det skjer store endringer. EET sine nye personvernerklæring gjelder fremover.

 

 

 

Klager

 

Kundene kan klage på EETs beslutninger her: salg@eet.no

 

Kundene kan også når som helst sende inn et spørsmål eller klage på EET sin håndtering av kundenes data til Datatilsynet. Kundene kan også når som helst føre en sak for behandling av personopplysninger for retten.