Par EET grupu

EET grupa, tavs IT izplatītājs. Nodrošinām ekspertu zināšanas savā nozarē, automatizētus loģistikas risinājumus, unikālus pārdošanas pakalpojumiem un viedus mārketinga rīkus. Mēs apkalpojam vairāk nekā 24 valstis Eiropā, piedāvājam vairāk nekā 1100 zīmolu un apkalpojam vairāk nekā 30.000 pircējus gadā.

Misija

Mūsu misija ir būt vēlamajam izplatīšanas partnerim Eiropā savā jomā. Tas ietver ilgtermiņa un ilgtspējīgas vērtības piedāvāšanu gan izplatītājiem gan piegādātājiem. Pateicoties mūsu 30 gadu pieredzei nozarē, mēs varam sniegt speciālistu zināšanas un atbalstu, kas vajadzīgs, lai klientiem piegādātu pareizo risinājumu, kā arī nodrošinātu piegādātājus ar ideālu platformu biznesa izaugsmei.

EET Group Brandbilleder Web18
EET Group Brandbilleder Web 91

Vides, sociālā un pārvaldība

EET grupa korporatīvās darbības īsteno saskaņā ar mūsu Rīcības kodeksu, koncentrējoties uz atkritumu un enerģijas patēriņa samazināšanu, atbildīgu piegādes ķēdes pārvaldību un augstu produktu izsekojamību. Mēs cenšamies nodrošināt ieinteresēto personu apmierinātību un saglabāt viņu uzticību, piedāvājot augstas kvalitātes produktus un pakalpojumus, nodrošinot caurskatāmību, izmantojot sadarbības biznesa filozofiju, un nepārtraukti uzlabojot mūsu mērķus attiecībā uz ESG.

Finanses

Kopš EET grupas dibināšanas, uzņēmuma izmērs, gan rentabilitāte, gadu no gada, ir nepārtraukti palielinājušies. 2019. gadā EET grupa apgrozīja 442 miljonus eiro. Uzrādām spēcīgu naudas plūsmu no operācijām. Uz nākotni skatāmies pozitīvi. Mums ir lielas ambīcijas un cerības uz izaugsmi un rentabilitāti arī nākotnē.

EET Group Financials 2020

Pārvaldība

EET grupu pārvalda valdes locekļi un EET vadības grupa. Mūsu biznesa kategoriju direktori pārvalda mūsu biznesa jomu, stratēģijas ieviešanu un attīstību. Mums ir 24 tirdzniecības biroji 24 valstīs ar komercnosaukumu EET. Viņus vada mūsu valstu vadītāji.

EET grupas izpilddirektors

Søren Drewsen

Atbildīgs par kopējiem uzņēmuma panākumiem un par ilgtermiņa stratēģiju izstrādes un ieviešanas vadību ar mērķi palielināt akcionāru vērtību.

EET Group Portræt 43
EET Group Portræt 40

CFO, EET GRUPA

Jan Iversen

Atbildīgs par uzņēmuma finanšu darbību vadību, ieskaitot finanšu plānošanu, naudas plūsmas izsekošanu un biznesa informācijas analīzi un ziņošanu.

CCO, EET GRUPA

Claus Ring

Atbildīgs par komerciālo izcilību un valsts vadību mūsu 24 valstīs, ieskaitot klientu stratēģiju un izcenojumu.

EET Group Portræt 45
EET Group Portræt 42

CDO, EET GRUPA

Dennis Funch Jensen

Atbildīgs par digitālajiem pakalpojumiem mūsu klientiem, pārdevējiem un darbiniekiem, ieskaitot IT attīstību, IT darbību un digitālo pārdošanu.

CSCO, EET GRUPA

Bjarke Roost

Atbildīgs par EET grupas un EET loģistikas centra Ballerup vispārējo piegādes ķēdes pārvaldību.

Bjarke Roost V2
EET Group Portræt 37

HR DIREKTORE, EET GRUPA

Katrine Rasmussen

Atbildīga par cilvēkresursu vadību, ieskaitot cilvēkresursu attīstību, personāla pārvaldību, talantu iegūšanu un vadību, kā arī par komunikācijas, vides, sociālās atbildības un pārvaldības jomām.

GRUPAS BIZNESA LĪNIJAS DIREKTORS - PRODUKTI / KOMPONENTES, EET GRUPA

Kristian Lading

Atbildīgs par komponentu sadalījumu, kas aptver stratēģisko produktu pārvaldību vispusīgajā rezerves daļu sadaļā, kā arī zīmolus kategorijās POS & Auto ID un Elektronika.

Kristian Lading
Sheraine V2

GRUPAS BIZNESA LĪNIJAS DIREKTORE - RISINĀJUMI, EET GRUPA

Sheraine Chua Von Bescherer

Atbildīga par risinājumu sadaļu ar stratēģisku produktu un zīmolu pārvaldību biznesa kategorijās - profesionālais audio un video, video novērošana un drošība, kā arī tīkla risinājumi.

EET Group Brandbilleder UREDG 84

Biznesa līnijas direktori

Mūsu biznesa kategoriju direktori ir atbildīgi par mūsu septiņām biznesa sfērām visā EET un EET grupā.

LASĪT VAIRĀK
EET Group Grouppictures Web 3

Valde

Mūsu pieci valdes locekļi sniedz ieguldījumu EET un EET grupas vispārējā stāvokļa un nākotnes stratēģijas pārvaldībā.

LASĪT VAIRĀK

Iegādātie uzņēmumi

EET pastāvēšanas laikā esam veiksmīgi pārņēmuši 46 uzņēmumus, lai veidotu daudzpusīgu piedāvājumu mūsu piegādātājiem un klientiem.

LASĪT VAIRĀK
Adobestock 300250583 Web
1

Karjera

Mūsu augstākā vērtība ir mūsu darbinieki. Mēs augam, paplašināmies un meklējam jaunus cilvēkus, kas pievienotos mūsu organizācijai.

LASĪT VAIRĀK

Vēsture

EET grupa ir cēlies no Zviedrijas uzņēmuma EET Sweden, kas tika izveidots 1986. gadā. Pirmajos trīs EET Sweden pastāvēšanas gados, jaunie meitas uzņēmumi darbību uzsāka arī Dānijā, Norvēģijā un Somijā. Tajā laikā Ziemeļvalstu vienības bija atsevišķi uzņēmumi. 1997. gadā Lielbritānijā reģistrēts privātā kapitāla fonds pārņēma uzņēmuma īpašumtiesības, un atsevišķās vienības tika apvienotas vienā - EET Grupa. Vadība un privātā kapitāla fonds vienojās par ilgtermiņa stratēģiju, kā pārveidot EET Grupu no Ziemeļvalstu izplatītāja par Eiropas izplatītāju. Mūsdienās EET grupa ir viens no lielākajiem izplatītājiem Eiropā savā jomā, darbojas 24 tirgos, apkalpo vairāk nekā 30 000 pircēju gadā un piedāvā vairāk nekā 1.100 zīmolu. Viss pateicoties spēcīgai organiskai izaugsmei un veiksmīgai uzņēmumu iegādes stratēģijai, nodrošinot 46 uzņēmumu iegādi laikā no 1998. līdz 2019. gadam.