Adatvédelmi irányelvek

Célkitűzések

Az EET Európa vezető disztribútora: Alkatrészek és kiegészítők, tárolás, hálózat, szórakoztató elektronika, megfigyelőrendszerek, professzionális AV, valamint értékesítési pontok.

Az EET betartja a jogszabályokat a személyes adatok kezelésekor, és ügyelünk arra, hogy a lehető legmagasabb szintű biztonsági eljárásokat alkalmazzuk. Védjük az ügyfelek adatait, ügyfelek bizalmát érdekében - akár személyes adatok, akár más információk kezeléséről legyen szó.

Az alábbiakban arról olvashat, hogy az EET hogyan biztosítja az ügyfelek adatainak védelmét és hogyan gyakorolhatják jogaikat az ügyfelek.

 

Háttér

Az EET kezeli az ügyfelek személyes adatait, ami alatt minden azonosítható személyre vonatkozó bármely információt kell érteni. Minden ügyfélnek lehetősége van több felhasználó személy nyilvántartására. Az adatok magukban foglalják az ügyfél cégnevét, cégcímét, e-mail címét, telefonszámát, ügyfélszámát, megrendelési számát, IP-címét, ´sütijét´(cookies), az ügyféllel kapcsolatban álló fizikai személyekre vonatkozó információkat, weboldalunk használatát stb.

Az EET ügyfeleként professzionális vállalatok működnek, ezért az EET adatkezelését elsősorban jogi személyek végzik. Az EET ugyanakkor kezeli a fizikai személyekre vonatkozó adatokat, amennyiben a jogi személyekhez kapcsolódik. A jelen irányelvben szereplő „ügyfél” kifejezés tehát azokat a fizikai személyeket is magában foglalja, akik az EET-től vásárló cégek tulajdonosai és/vagy alkalmazottai. Végül a kifejezés az EET webshopjának azon látogatóira is vonatkozik, akik nincsenek bejelentkezve, és ahol az EET ennek eredményeként nem tudja megállapítani, hogy ügyfél-e, potenciális ügyfél vagy más érdekelt fél-e.

 

Kapcsolattartó

Az EET Group, Bregnerødvej 133D, 1 3460 Birkerød Dánia, az információs rendszerek menedzsere és felelős a személyes adatok kezeléséért.

Ha bármilyen kérdése van az adatai (beleértve a személyes adatokat) kezelésével kapcsolatban, kérjük, küldjön egy e-mailt a kundeservice@eeteuroparts.dk címre.

 

Alapelvek

Az EET a személyes adatokat az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) és az adatvédelmi jogszabályok elveinek megfelelően kezeli.

Az EET törvényesen, tisztességesen és átláthatóan kezeli a személyes adatokat. Minden tevékenységnek célja van. Nem kezelünk a szükségesnél több adatot. Mindent megteszünk az információk helyességének biztosítása érdekében. Az adatokat a szükségesnél hosszabb ideig nem tároljuk. Korszerű biztonsági technológiákkal védjük az adatokat, rendszereket és a folyamatokat. Dokumentálhatjuk tevékenységünket.

 

Célja

Az EET létrehozott egy listát az adatok kezelésének céljáról, az egyes informatikai rendszerekről és az itt nyilvántartott személyes adatokról. Az EET általában az alábbi célokkal kezeli az ügyfelek személyes adatait:

  • A potenciális ügyfelek regisztrációja
  • Az ügyfelek létrehozása és jóváhagyása
  • Az ügyfelek kiszolgálása, szolgáltatások biztosítása.
  • Személyre szabott szolgáltatások, beleértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését és promócióját
  • Az ügyfelek nyilvántartása a jogszabályok betartása tekintetében.

 

Egyetértési nyilatkozat

Az EET több esetben engedélyt kér a fizikai ügyfelektől személyes adataik kezelésére, még mielőtt a kezelés megtörténne. Az engedélykérést egyetértési nyilatkozat kérésének is nevezik. Bármikor visszavonhatja beleegyezését, és az EET ezután megszünteti az adatok kezelését.

 

Jogok

Az EET ügyfelei jogait az aktuális GDPR jogszabályok szerint kezeli. Ezek a jogok többek között azt jelentik, hogy az ügyfeleket tájékoztatni lehet arról, hogy az EET milyen típusú személyes adatokkal rendelkezik, és bizonyos esetekben törölhetik őket.

Az ügyfelek igényelhetik a hozzáférést. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek megkérdezhetik az EET-től, hogy az EET milyen személyes adatokat és milyen célokkal kezel, stb.

Az ügyfelek kérhetik a személyes adatok módosítását, amelyet nem találnak helyesnek. Az ügyfelek adminisztrátorai maguk módosíthatják az ügyfelek alkalmazottainak biztosított jogokat.

Az ügyfelek kérhetik a személyes adatok törlését, amelyek szerintük az EET-nek regisztrálnia kellett volna, vagy sem.

Az ügyfelek kérhetik, hogy a személyes adatok kezelése korlátozott legyen. Ez azt jelenti, hogy az adatokat nem törlik, de meg van határozva, hogy nem kezelhetők, és a hozzáférés korlátozott.

Az ügyfelek kivételt tehetnek egy meghatározott kezelésről. Ez azt jelenti, hogy az adatok továbbra is felhasználhatók más jogi célokra. A kifogásnak lehet ideiglenes jellege egy konkrét célhoz képest, és többek között a munkavállaló közvetlen helyzete határozhatja meg.

Az ügyfeleknek bizonyos korlátozott körülmények között lehetőségük van arra, hogy kérjék személyes adataik átadását.

Az ügyfeleknek joguk van, hogy elkerüljék a hitelbecslést, kivéve akkor ha számlázás után kívánják a vásárlás értékét rendezni. Az EET elengedhetetlennek tartja, a külső cég által véghezvitt hitelbecslést abban az esetben ha az ügyfél hitelmegállapodást igényel.

Éppen ellenkezőleg, nem alapvető fontosságú, hogy a szerződés bemutassa az ügyfelek weboldal-használatát, ezért ebben az esetben profilalkotásra csak beleegyezéssel kerül sor. Lásd a „beleegyezési nyilatkozat” részt.

Az EET mindig megfelel a hozzáférési kérelemnek. Az EET mindig figyelembe veszi a további jogok végrehajtásának igazságosságát, és külön értékelést végez arról, hogy teljesíteni kell-e a benyújtott hozzáférési kérelmet. Az ügyfelek mindig panaszt nyújthatnak be az EET döntése ellen. Lásd a „Panaszok” részt.

 

Biztonság

Az EET minden megfelelő technikai és szervezeti óvintézkedést beépített a személyes adatok véletlen elvesztése és az illegális kezelés elleni védelem érdekében. Ez azt jelenti, hogy az EET minden rendszert és adatot feltár, és figyelembe veszi a esetlegesen megjelenő fenyegetéseket. A biztonság magában foglalja mind a szervezeti kezdeményezéseket, például irányelveket és eljárásokat, mind a technikai kezdeményezések listáját.

Infrastruktúránk védelme érdekében nem részletezzük, milyen konkrét kezdeményezéseket indított az EET. Megemlíthetjük azonban, hogy a kezdeményezések magukban foglalják az irányelveket, az eljárásokat, a szervezést, az alkalmazottak biztonságát, a beszállítók adminisztrációját, a fejlesztést, az eszközöket, a befogadásokat és az üzemeltetés rendezését, a biztonsági kérdések kezelését, a jogszabályoknak való megfelelést stb.

Ha vevőként konkrét kérdése van a biztonsági eljárásainkkal kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba velünk. Lásd a fenti elérhetőségünket.

A személyes adatok védelmének megsértése

Ha bekövetkezik a személyes adatok megsértése, amely magában foglalja az EET ügyfeleit, és a szóban forgó jogsértés becslések szerint nagy kockázatot jelent az ügyfelek számára, az EET a lehető leghamarabb tájékoztatja az Adatvédelmi Ügynökséget, és az ügynökséggel együtt fontolóra veszi milyen módon kommunikálja ezt.

 

Adatok fogadása és továbbítása

Az EET a legtöbb személyes adatot magán adatközpontokban kezeli. Az EET azonban bizonyos házon belüli rendszereket telepít, amelyek felhőalapú rendszereken keresztül kezelik az adatokat. Minden rendszerben meg van határozva a személyes adatok kezelésének kerete, ezalatt az is ha bármilyen hozzárendelés vagy továbbítás történik, és ha igen, melyik címzettnek.

 

A kezelés időtartama

Az EET, amennyire csak lehetséges, meghatározta a kezelési tartományt az egyes rendszerek tevékenységeinek kezeléséhez. Az EET általában csak addig tárolja a személyes adatokat, amíg az a személyes adatok kezelésének célja szempontjából szükséges.

 

Változások az EET adatvédelmi közleményében

Az EET bármikor, előzetes értesítés nélkül azonnali hatállyal megváltoztathatja ezt az adatvédelmi tájékoztatót. Értesítés jelenik meg a weboldalunkra történő bejelentkezéskor, vagy közvetlenül e-mailben, ha bármilyen jelentős változás történik. Az EET új adatvédelmi közleménye a továbbiakban is alkalmazandó lesz.

 

Panaszok

Az ügyfelek itt emelhetnek panaszt: kundeservice@eeteuroparts.dk

Az ügyfelek bármikor kérdést vagy panaszt nyújthatnak be az Adatvédelmi Ügynökséghez az EET ügyfelek adatainak kezeléséről.. Az ügyfelek bármikor személyes adatkezelési ügyet is bíróság elé terjeszthetnek.