Kereskedelmi feltételek

ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Amennyiben egyéb, írásos megállapodás nem született az EET Europarts és a vevő között, a következő kereskedelmi és szállítási feltételeket kell alkalmazni.

1.0. Fogalommeghatározások

1.1 Fogalmak és feltételek:

1.1.1 Mi, nekünk, miénk, tőlünk minden esetben az EET Europarts Internationalra való hivatkozást jelent (regisztrációs szám DK35239480 és bejegyzett cím: Bregnerodvej 133D 3460 Birkerod, Dánia)

1.1.2 Ön és Önnek minden esetben a vásárlóra való hivatkozást jelent

1.1.3 Szerződés: jelen általános szerződési feltételek a rendelésre küldött visszaigazolással

1.1.4 Áru: minden tőlünk megrendelt termék vagy szolgáltatás

1.1.5 Ajánlat: az áru Önnek való értékesítésére tett ajánlat

1.1.6 Rendelés: az Ön által az áru megvásárlására vonatkozó megrendelés

1.1.7 Rendelés-visszaigazolás: rendelésének általunk történt jóváhagyása

1.1.8 Szellemi tulajdonjogok: tartalmaznak minden szabadalmat, bejegyzett és bejegyzetlen designt, copyrightot, védjegyet, know-howt és minden egyéb, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogot

1.1.9 Honlap: a www.eeteuroparts.hu címen található weblapunk vagy bármily egyéb, EET Europarts csoport honlap.

2.0 Árajánlat, árajánlat elfogadása és a rendelés jóváhagyása

2.1 Árlistától eltérő árajánlatunkat írott formában kell kiadni, és annak érvényessége a kiadás dátumától számított 2 munkanap.

2.2 Napi árlistánkban szereplő áraink (Price-feed-ek) kiadásuk napján érvényesek.

2.3 Minden leadott megrendelést jelen értékesítési és szállítási feltételeknek megfelelő vásárlási ajánlatnak tekintünk.

2.4 A jelen értékesítési és szállítási feltételeknek megfelelő vásárlási ajánlatra küldött rendelés visszaigazolásunkkal válik közöttünk kötelező erejűvé a Szerződés.

2.5 Rendelés visszaigazolásunk kötelező érvényű, kivéve amennyiben a rendelés és rendelés visszaigazolás között eltérés mutatkozik, és az eltérés az Ön számára elfogadhatatlan. Ebben az esetben Önnek 3 munkanapon belül tájékoztatnia kell minket.

2.6 Bár megteszünk minden erőfeszítést, hogy a rendelés visszaigazolásunkon szereplő árut kiszállítsuk Önnek, előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem tudjuk ezt megtenni, mert például, (i) az árut már nem gyártják vagy nem elérhető, vagy (ii) ha árképzési hiba történt a honlapon. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk a változásokról, megadva Önnek a lehetőséget a rendelés helyes áron történő megerősítésére vagy annak eltörlésére.

2.7 Fenntartjuk a jogot jelen feltételek bármely időpontban történő módosítására. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen időközönként ellenőrizze az értékesítési és szállítási feltételeket a honlapunkon. A módosítások az értékesítési és szállítási feltételek honlapunkon történt frissítése után leadott bármely megrendelésre vonatkoznak. A módosítások nem vonatkoznak azon rendelésére, amelyet az értékesítési és szállítási feltételek honlapon történt frissítése előtt juttatott el hozzánk.

3.0 Raktáron nem elérhető árura leadott foglalások

Egyéb rendelkezés hiányában, az általunk saját raktáron nem elérhető árura küldött ajánlat, vagy rendelés visszaigazolás az áru elérhetőségének függvénye, és minden ajánlat az érvényben lévő import és export rendelkezések hatálya alá esik. Amennyiben a termék nem beszerezhető, fenntartjuk a jogot, hogy árajánlatunkat visszavonjuk és a rendelést töröljük, és Ön nem jogosult anyagi kártérítésre.

4.0 Ár és fizetés

4.1 A honlapon feltüntetett áraink tartalmazzák a csomagolási és vám költségeket, de nem tartalmazzák az ÁFA-t, a fuvardíjat és egyéb adókat.

4.2 Ellenkező értelmű megállapodás hiányában a szállítási díj, valamint minden, a megrendeléskor helyénvalónak tekintett további díj az áru árán felül fizetendő.

4.3 Ellenkező értelmű megállapodás hiányában a rendelés ellenértékét a vonatkozó számlán feltüntetett dátumig kell kiegyenlíteni. A számla kiállításának dátumától számított 3 munkanapig lehet azzal kapcsolatban észrevétellel élni, ellenkező esetben a számla pontosnak és befogadottnak tekintendő. A számla vitatott része, a vita kölcsönös lezárása utáni 3. munkanapon válik esedékessé. A kérdéses számla nem vitatott részek esedékessége nem változik. 

4.4 Lejárt számlák esetén a Bank of England alapkamat + 8% / év késedelmi kamat felszámítására vagyunk jogosultak. Fenntartjuk a jogot a tartozások harmadik fél részére történő átadására, azok behajtása érdekében.

4.5 Bármely megállapodott diszkont vagy engedmény csak a fizetés 4.3 záradékban meghatározott időszakban történő teljesülése esetén kerül jóváírásra.

4.6, Amennyiben megítélésünk szerint a pénzügyi helyzete nem szavatolja a fizetést, vagy ha a korábbi szállítások esetében a fizetési feltételek nem teljesültek, fenntartjuk a jogot, hogy töröljük a függő megrendeléseket, kivéve, ha azonnal fizet minden korábban kiszállított áruk, és előrefizetéssel törleszti a függő megrendelés ellenértékét.

4.7 1.000 Eurot (ÁFA-val) meghaladó rendelések esetén credit/debit kártyás fizetés nem elfogadott.

5.0 Az áruk meghatározása

5.1 Weboldalunkon bármely árukkal kapcsolatos adat kizárólag tájékoztató jellegű, csak abban az esetben kötelező érvényű, amennyiben a rendelés-visszaigazolása kifejezetten említi.

5.2 Bármely rendelésével kapcsolatos különleges követelmények a vonatkozó rendelés visszaigazoláson való feltüntetéssel válnak kötelező érvényűvé.

6.0 Szállítási idő és a késedelem

6.1. Minden kiszállítás Ex Works paritáson (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kibocsátott Incoterms 2000-ben meghatározott) történik raktárunkból.

6.2 A rendelés visszaigazoláson szereplő szállítási idő csak egy becsült adat. A szállítási határidő nem lehet a szerződés lényege, és az áruk késedelmes szállításából eredő közvetlen vagy közvetett költségek, károk, díjak nem terhelhetők ránk.

6.3 Ön, munkavállalója, vagy egy Ön által ezzel a joggal felruházott személy veheti át az árut, amit aláírásával igazol.

6.4 Kézhezvételekor Ön köteles az árut azonnal megvizsgálni, és minket értesíteni az eltűnt, tévesen szállított, a nem megrendelt áruról, vagy a sérült, láthatóan megrongálódott csomagolásról a futárt, és minket a szállítás időpontjában írásban tájékoztatni. Nem látható károsodás vagy hiba esetén 7 munkanapon belül kell értesítenie bennünket, ellenkező esetben az áru elfogadottnak tekintentendő.

7.0 Kockázatviselél

Az áruval kapcsolatos kockázat raktárunkban annak rakodásra/feladásra való előkészítésével száll át Önre.

8.0 Tulajdonjog

8.1 Az áru tulajdonjoga a teljes ellenértékének és a rá vonatkozó egyéb költségeknek kifizetéséig nem száll át Önre.

8.2, Amíg az áru tulajdonjoga a 8.1 pont szerint nem száll át Önre, Ön bizományosként kezeli az Önnek leszállított árut. Vállalja az áru minden egyéb, az ön tulajdonában lévő árutól elkülönítve való tárolását és őrzését (saját költségén), oly módon, hogy tisztán beazonosítható legyen, hogy az a mi tulajdonunk.

8.3 Annak ellenére, hogy az áru tulajdonjoga továbbra is a miénk, az árut értékesítheti vagy azt normál üzletmenete szerint felhasználhatja teljes piaci értéken.

8.4 A nekünk fizetendő összeg erejéig, beleértve az ÁFA-t, Ön azonnali hatállyal ránk ruház minden olyan követelést, amely a termékek akár az Ön vásárlói, akár harmadik felek felé történt újraértékesítése kapcsán keletkezett, tekintet nélkül arra, hogy Ön kifizette-e nekünk azok ellenértékét. Jogosultak vagyunk a termékek árának (plusz ÁFA) követelésére még akkor is, ha valamely termék tulajdonjoga még nem szállt át rólunk.

8.5 Minden ilyen jellegű értékesítés vagy üzletkötés, termékeink az Ön saját érdekében történő eladásának vagy használatának minősül, ilyen értékesítés vagy üzletkötés esetén Ön főkötelezetti minőségben jár el. A tulajdonjog rólunk történő átszállásának időpontjáig és egyébként is, az értékesítés folyamán az árut letéteményesként kell kezelni, ellenértéke nem keverhető össze más pénzeszközzel, nem fizethető be túldiszponált bankszámlára és mindenkor a mi pénzünkként kell nyilvántartani.

8.6 Az áruk tulajdonjogának rólunk történő átszállásáig, kérésre, Ön köteles a meg nem semmisült vagy el nem adott árukat visszaszolgáltatni. Amennyiben ennek nem tesz eleget, fenntartjuk a jogot arra, hogy belépjünk abba az Ön által birtokolt, használt vagy kezelt épületbe, ahol az áruk megtalálhatók és visszavegyük azokat. Ha ilyen kérés megtételére kerül sor, a 8.3 pontban említett jogok megszűnnek.

9.0 Lemondás

Egyes árukategóriák esetén, beleegyezésünkkel, lemondási díj megfizetése ellenében törölheti rendelését, vagy késleltetheti az áru szállítását, feltéve, hogy ezzel kapcsolatban írásban megállapodtunk.

10.0 Áru visszaküldése

10.1 A tévesen megrendelt áru nem visszaküldhető. Speciális esetben, bontatlan, eredeti csomagolásban az illetékes EET kereskedelmi iroda írásban történő jóváhagyásával az áru visszavehető az áru árának 30%-ban felszámolt raktárra vételi díj ellenében. A raktárra vételi díj mellett 35 EUR RMA kezelési költség kerül felszámolásra. Kifutott termékek, és egyedi rendelési termékek nem visszaküldhetők. Amennyiben az általunk megbízott szállítmányozó nem tudja leszállítani az árut a megadott szállítási címre, visszaszállítás esetén az áru értékének 30%-a kerül felszámolásra raktári díjként, valamint 35 Eur RMA kezelési költség. Amennyiben a rendelés kifutott árut is tartalmaz, az újra lesz küldve a vevőnek, mivel nem visszavehető. Az EET Europarts visszaveszi az árut, amennyiben az az ő hibájából lett tévesen kiszállítva. A számla keltétől számítva 7 nap áll rendelkezésre a hibás szállítás írásbeli jelzésére. Az árunak bontatlan, eredeti csomagolásban kell megérkeznie. A kérést írásban a sales@eeteuroparts.hu címen kell jelezni.sa

10.2 Minden lemondási kérést írásban a sales@eeteuroparts.hu-ra kell címezni. Kifutott termékek és egyedileg megrendelt termékek esetén a rendelés lemondása nem lehetséges. Amennyiben a Vevő egy lemondott rendeléséből árut kap, a lemondással kapcsolatos írásbeli levelelezéssel együtt jelezni kell. Az áru EET-hez való visszaküldése az RMA Department írásbeli engedélyével lehetséges. RMA kérés a weboldal RMA kérésekre kialakított rendszerén készíthető. Az RMA engedélyezése után az áru 7 napon belül visszaküldendő, ennek elmulasztása az RMA kérés törlét vonja maga után. Az árut saját felelősségre és költségén juttathatja vissza hozzánk. A visszaküldött árun fel kell tüntetni az RMA számot, ennek elmulasztása az áru visszaküldésével jár és 35 EUR RMA kezelési költség felszámítását vonja maga után. AZ RMA számnak tisztán olvashatónak kell lennie a fuvarlevélen valamint a csomagoláson is. Egyéb cinke és jelzés nem megengedett az eredeti csomagon.

11.0 Garancia

11.1 Az árut rendeltetés szerűen kell használatni. Nem rendeltetés szerű használat esetén a garancia érvényét veszti.

11.2 Nem garantáljuk, hogy a szállított áru hibátlanul és megszakítás nélkül fog működni, vagy hogy minden előforduló szoftver hiba orvosolásra kerül.

11.3 Nem automatikusan jogosultak a termék javítására vagy cseréjére csak az általunk elfogadottak szerint. Az áruk a gyártók által nekünk felajánlot garanciával kerülnek szállításra. Ön nem jogosult bármely más, a termékre vonatkozó garanciát tőlünk a követelni.

11.4 A szállítástól számított 30 munkanapon belül vállaljuk, hogy kicseréljük, vagy megjavíttatjuk a hibás árut, feltéve hogy:-

11.4.1 A hibát a megadott határidőig nekünk írásban jelezte; és

11.4.2 Visszajuttatja nekünk a hibás árut

11.4.3 Miután megvizsgálta az árut és meggyőződött arról, hogy a hiba oka hibás anyagokra vagy kivitelezésre vezethető vissza és nem az áru helytelen használatából, kezeléséből vagy tárolásából, telepítéséből, a vevő általi javításából vagy módosításából  vagy egyéb véletlen eseményekből ered.

11.5 A 11.4 záradék szerint felsorolotakon kívül nem vagyunk felelősek az áruk hozzánk visszaszállítása következtében előforduló hibák miatt.

11.6 Külön  kiemelendő, hogy 11.4 záradék nem tartalmazza a szoftvereket, és hogy nem tartozunk felelősséggel a szállított szoftver hibáiért vagy hiányosságaiért.

11.7 Semmilyen körülmények között nem vagyunk felelőssek az általános szerződési feltételek szerinti kötelezettségek nem teljesítéséből eredő közvetett vagy közvetlen veszteségekért, beleértve a működési veszteségeket, a várható megtakarítások elmaradását vagy bármely harmadik fél által támasztott követelést, abban az esetben is, ha azokról tájékoztatva lettünk.

11.8 Valamennyi hibásként visszaküldött áru, amiról utólag kiderül, hogy nincs hibája, vissza lesz Önnek juttatva. Fenntartjuk a jogot, hogy megterheljük Önt a nem hibás áruk visszajuttattásának költségével, beleértve a gyártónak az áru vizsgálata során keletkező bármely költségét.

12.0 FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

12.1 A szerződésben semmi korlátozhatja vagy zárhatja ki felelősségünket a mi gondatlanságunkból okozott halál, személyi sérülés vagy csalás, vagy egyéb törvény által nem kizárható tevékenység esetén.

12.2. Nem terhel minket felelősség az Ön semmilyen veszteségéért vagy káráért:-

12.2.1 Ha az Önnel szemben fennálló jogi kötelezettségünk nem került megsértésre általunk, munkavállalónk, vagy ügynökünk által.

12.2.2 Ha a veszteség vagy kár nem előrelátható rendelésének elfogadásakor.

12.2.3 A szerződés bármely feltételének Ön általi megszegéséből eredő kár, vagy veszteség esetén.

12.3 Nem terhel minket felelősség sem elmaradt haszon, proftcsökkenés vagy bármely más indirekt veszteség esetén.

12.4 Az Önnel szembeni maximális felelősségünk a szerződéses, és a szerződésen kívüli károkozás esetén (beleértve a HANYAGSÁGOT is) nem haladhatja meg a megrendelt áruk értékének kétszeresét.

13.0 Szellemi tulajdon

13.1 Minden költség és felelősség alól kártalanítjuk Önt amennyiben a szállított áru használatából adódóan bármely harmadik fél szellemi tulajdona sérül. Visszahívjuk, vagy kicseréljük az árut, vagy visszatérítjük (amortizációval csökkentett) költségét.

13.2 Önnek írásban azonnal tájékoztatnia kell bennünket bármely jogsértésről, vagy szellemi tulajdonnal védett áruk jogosulatlan használatáról.

13.3 A peres eljárásokat, tárgyalásokat és egyezségeket mi magunk egyedül kell, hogy ellenőrizzük, és Ön köteles ésszerű segítséget nyújtani nekünk ha a peres eljárás közvetlenül kapcsolódik az Önnek szállított árukhoz.

13.4 Nem kártalanítjuk Önt:

13.4.1 Az áruk bármely jogosulatlan és nem rendeltetésszerű használata esetén.

13.4.2 Bármely egyéb, nem általunk szállított áruval való közös használatból eredő kár esetén.

13.5 Ön mentesít bennünket bármely a tőlunk vásárolt árura került szellemi tulajdonjogából eredő igényről.

14.0 Ügyfelei tájékoztatása

14.1 Ön tájékoztatja ügyfeleit az értékesítési és szállítási feltételekről, melyek hatással lehetnek vásárlására, vagy az áruk használatára, azok bemutatására, beleértve a szellemi tulajdonjogokat és a gyártó által adott garanciális feltételeket.

14.2 Az áru használata korlátozás tárgya lehet. Ön vállalja, hogy további információért folyamodik hozzánk, amennyiben az árukat kereskedelmi vagy magáncélon kívül egyébre használják.

15.0 Képek

A honlapunkon látható áruk képei csak illusztrációk, és eltérhetnek a áru tényleges kinézetétől.

16.0 Adatvédelem

16.1 Az adatai védelmét nagyon komolyan vesszük. Az Ön által nekünk megadott adatokat nem használjuk fel egyébre, mint rendelése feldolgozására, vagy általunk hasznosnak ítélt információk (termékeink és szolgáltatásaink) Önnek való eljuttatására.

16.2 Személyes adatai nem használhatóak fel semmilyen egyéb célra, egy biztonságos szerveren kerülhetnek tárolásra és feldolgozásuk a vonatkozó EU adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen.

16.3. A személyes adatait csak mi és a szerződésben meghatározott cégcsoportunk más cégei használhatják. Mindent megteszünk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Személyes adatai nem lesznek értékesítve vagy átruházva harmadik félnek az Ön előzetes beleegyezése nélkül.

16.4 Az Öntől gyűjtött információk lehetnek:

16.4.1 személyes adatok, például név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, számlázási vagy szállítási cím

16.4.2 pénzügyi információk, mint például hitelkártya vagy debit kártya adatai.

16.4.3 Adat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük Önt, és hogy hogyan használja honlapunkat. Ezeket az adatokat a cookie-k gyűjtik. A cookie egy kis fájl, amit elküldünk számítógépére, és amely böngészőjében vagy merevlemezén tárolódik. Egy egyedi számot tartalmaz, de személyes adatokat nem. Cookie-k útján gyűjtött adatokat semmilyen módon nem továbbítunk harmadik félnek, csak belső használatra tartjuk azokat.

16.5 Ha Ön nem akarja, hogy rendszeres időközönként küldjünk Önnek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat, akkor küldjön egy e-mailt a sales@eeteuroparts.hu címre.

17.0 Szerződés megszünése

17.1. Bármelyik fél felmondhatja a szerződést, ha a másik fél:

17.1.1 a jelen értékesítési és szállítási feltételeket súlyosan vagy tartósan megsérti

17.1.2 az írásbeli értesítéstől számított 30 napon belül nem orvosolja a felmerült problámát

17.1.3 megszűnik, vagy megszünteti üzleti tevékenységét

17.1.4 fizetésképtelenné válik, csődbe megy, vagy nem tudja fizetni esedékessé vált adósságait

18.0 Vis maior

Mi minden erőfeszítést megteszünk jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeink végrehajtásáért. Nem vagyunk felelőssé tehetők nem, vagy késedelmes teljesülés esetén, amennyiben rajtunk kívül álló okok állnak a nem, vagy késedelmes teljesülés mögött. Késedelmes teljesítés esetén megteszünk mindent a mihamarabbi teljesítés érdekében

19.0 Értesítések

Bármely fél részéről a másik fél részére adott értesítést lehet kézbesíteni: e-mailen, faxon, vagy postán a rendelés visszaigazolásban megadott címre, vagy más a felek által megszokottan használt kommunikációs csatornán. E-mail esetében – amennyiben az ellenkezője nem bizonyított – az e-mail küldésének dátuma, fax esetében a hibajelentés-mentes átvitel dátuma, levél esetében a postai kézbesítés dátuma tekintendő az értesítés megtörténtének.

20.0 Általános

20.1 Bármilyen változtatás ezen értékesítési és kereskedelmi feltételeken (ideértve a felek között létrejött bármely különleges feltételek mellett történt megállapodást) írásbeli hozzájárulásunk nélkül nem alkalmazható.

20.2 Ha a szerződés egy vagy több rendelkezése érvényét veszti, törvénytelen lesz vagy végrehajthatatlan, akkor az semmilyen formában nem érinti a többi rendelkezés érvényességét és hatályát.

20.3 Jelen szerződési feltételekkel kapcsolatban a dán jog tekintendő irányadónak és a dán bíróságok a felelős joghatóságnak.