Low Noise Block Downconverters (LNB) (16)

Maximum ST-12, Twin LNB

Maximum ST-12, Twin LNB

Twin LNB ST-12
Varenr.
5652

på lager

Begrænset vare

Maximum Single LNB PQ-1

Maximum Single LNB PQ-1

Single LNB PQ-1
Varenr.
MAXI5601PQ

indgående lager

Maximum Quad LNB PQ-4, 0.1 dB

Maximum Quad LNB PQ-4, 0.1 dB

Quad LNB PQ-4
Varenr.
MAXI5608PQ

på lager

indgående lager

Maximum Quattro LNB PQ-40, 0.1 dB

Maximum Quattro LNB PQ-40, 0.1 dB

Quattro LNB PQ-40
Varenr.
MAXI5604PQ

på lager

indgående lager

Maximum Monoblock single PQ-21, 0.1 dB

Maximum Monoblock single PQ-21, 0.1 dB

Monoblock single PQ-21
Varenr.
MAXI5621PQ

på lager

Maximum Monoblock single PQ-31 Gold

Maximum Monoblock single PQ-31 Gold

Monoblock single PQ-31
Varenr.
MAXI5561PQ

på lager

Maximum Monoblock Quad PQ-24, 0.1 dB

Maximum Monoblock Quad PQ-24, 0.1 dB

Monoblock Quad PQ-24
Varenr.
MAXI5624PQ

indgående lager

Maximum Monoblock Twin PQ-22, 0.1 dB

Maximum Monoblock Twin PQ-22, 0.1 dB

Monoblock Twin PQ-22
Varenr.
MAXI5622PQ

på lager

Maximum Octo LNB PQ-8, 0.1 dB

Maximum Octo LNB PQ-8, 0.1 dB

Octo LNB PQ-8
Varenr.
MAXI5619PQ

på lager

indgående lager

Maximum ST-11, Single LNB

Maximum ST-11, Single LNB

Single LNB ST-11
Varenr.
5650

på lager

Begrænset vare

Maximum XO-12, Twin LNB

Maximum XO-12, Twin LNB

Twin rod LNB XO-12
Varenr.
5552

på lager

Begrænset vare

Related accessories
Maximum Monoblock single PQ-41

Maximum Monoblock single PQ-41

Monoblock single PQ-41
Varenr.
MAXI5541PQ

på lager

Maximum Monoblock twin PQ-32 Gold

Maximum Monoblock twin PQ-32 Gold

Monoblock quad PQ-44
Varenr.
MAXI5562PQ

på lager

Maximum Monoblock quad PQ-44 Gold

Maximum Monoblock quad PQ-44 Gold

Monoblock twin PQ-32
Varenr.
MAXI5564PQ

på lager

Maximum Unicable2 DCSS LNB 24-band

Maximum Unicable2 DCSS LNB 24-band

Unicable2 DCSS LNB 24-band
Varenr.
MAXI5628PQ

på lager

indgående lager

Maximum Twin LNB PQ-2

Maximum Twin LNB PQ-2

Twin LNB PQ-2
Varenr.
MAXI5602PQ

indgående lager