• Hem
  • Om EET Group

Om EET Group

EET Group är en värdeskapande IT-nischdistributör som tillhandahåller leverantörer och kunder expertkunnande inom branschen, intelligenta logistiklösningar, unik försäljningsservice och smarta marknadsföringsverktyg. Vi är verksamma på 24 marknader över hela Europa, har över 1.100 varumärken och betjänar årligen mer än 30.000 köpande kunder.

Mission

Vår mission är att bli första valet av IT-nischdistributör i Europa inom vårt område. Detta inkluderar att erbjuda långsiktigt och hållbart värde för både återförsäljare och leverantörer. Tack vare vår 30-åriga erfarenhet inom branschen kan vi tillhandahålla djupgående specialistkunskaper och den nödvändiga support som behövs för att förse våra kunder med rätt lösning, samt ge leverantörer en idealisk plattform för dem att utveckla deras verksamhet.

EET Group Brandbilleder Web18
EET Group Brandbilleder Web 91

ESG

EET Group genomför affärsaktiviteter som överensstämmer med vår Code of Conduct, med fokus på att minska avfalls- och energiförbrukning, en ansvarsfull supply chain-hantering och hög spårbarhet av produkter både upstream och downstream. Vi strävar efter att säkerställa våra intressenters tillfredsställelse och upprätthålla deras förtroende genom att erbjuda produkter och tjänster av hög kvalitet, genom att säkerställa en öppenhet genom en samarbetsfilosofi och genom att kontinuerligt förbättra ambitionerna för vår ESG.

Read our ESG Report 2020

Ekonomi

Sedan EET Group grundades har både vår storlek och vår lönsamhet stadigt ökat år efter år. År 2019 levererade EET Group en omsättning på 444 miljoner euro. Vi har ett starkt underliggande kassaflöde från verksamheten. Vi ser positivt på framtiden och har höga ambitioner och förväntningar på framtida tillväxt och lönsamhet.

EET Group Financials 2020

Ledning

EET Group leds av styrelsen och EET Management Group. Våra Business Line Directors hanterar strategiimplementeringen och utvecklingen av våra affärsområden. Vi har 24 försäljningskontor i 24 länder under det kommersiella namnet EET. De leds av våra Country Managers.

CEO, EET Group

Søren Drewsen

Ansvarig för företagets övergripande framgångar och för att leda utvecklingen och implementeringen av de långsiktiga strategierna, med målet att öka aktieägarvärdet.

EET Group Portræt 43
EET Group Portræt 40

CFO, EET GROUP

Jan Iversen

Ansvarig för att hantera de finansiella aktiviteterna inklusive ekonomisk planering, kontroll av kassaflödet och analys och rapportering av affärsinformation.

CCO, EET GROUP

Claus Ring

Ansvarig för kommersiell kvalitet och landshantering i våra 24 länder inklusive kundstrategi, värdepropositioner och prissättning.

EET Group Portræt 45
EET Group Portræt 42

CDO, EET GROUP

Dennis Funch Jensen

Ansvarig för digitala tjänster gentemot kunder, leverantörer och anställda inklusive IT-utveckling, IT-drift och leveranser av digital försäljning.

CSCO, EET GROUP

Bjarke Roost

Ansvarig för supply chain management hos EET Group och EET Logistics Center i Ballerup.

Bjarke Roost V2
EET Group Portræt 37

HR DIRECTOR, EET GROUP

Katrine Rasmussen

Ansvarig för Human Resource Management inklusive HR-utveckling, HR-administration, Talent- förvärv och hantering samt områdena Kommunikation och ESG.

GROUP BUSINESS LINE DIRECTOR - PRODUCTS/COMPONENTS, EET GROUP

Kristian Lading

Ansvarig för vår component division som täcker strategisk produkthantering för den omfattande portföljen av reservdelar samt sortimentet inom Lagring, POS & Auto ID och Konsumentelektronik.

Kristian Lading
Sheraine V2

GROUP BUSINESS LINE DIRECTOR - SOLUTIONS, EET GROUP

Sheraine Chua Von Bescherer

Ansvarig för vår solution division med strategisk produkt- och varumärkeshantering för affärsområdena Professional AV & Digital Signage, Övervakning & Säkerhet och Nätverk.

EET Group Brandbilleder UREDG 84

Business Line Directors

Business Line Directors ansvarar för våra sju olika affärsområden inom EET och EET Group.

LÄS MER
EET Group Grouppictures Web 3

Styrelsen

Våra fem styrelseledamöter bidrar till att styra den övergripande positionen och framtida strategin för EET och EET Group.

LÄS MER

Förvärv

Under EET Groups existens har vi framgångsrikt förvärvat 46 företag för att bygga och stärka företaget gentemot våra leverantörer och kunder.

LÄS MER
Adobestock 300250583 Web
1

Karriär

I EET Group är vi engagerade i våra medarbetare och strävar efter att frigöra deras högsta potential. Vi växer för närvarande och letar efter nya medarbetare till vår organisation.

LÄS MER

Historia

EET Group startade som ett svenskt företag, EET Sweden, som grundades 1986. Under de första tre åren av EET Sveriges existens såg nya etableringar i Danmark, Norge och Finland dagens ljus. Vid den tiden ägdes de nordiska enheterna separat. 1997 övertog en brittisk baserad private equity-fond ägandet av företaget och de enskilda enheterna samlades under ett paraply - EET Group. Ledningen och private equity-fonden enades om en långsiktig strategi för att omvandla EET Group från en nordisk distributör till en pan-europeisk distributör. Idag är EET Group en av de största distributörerna i Europa inom vårt område, verksamt på 24 marknader, och betjänar årligen mer än 30.000 köpande kunder och har mer än 1.100 varumärken i sortimentet. Detta har uppnåtts genom stark organisk tillväxt och en mycket framgångsrik förvärvsstrategi med 46 förvärv från 1998 till 2019.