Adobestock 208567833 Web

Usluge

EET nudi širok spektar usluga, uključujući prodajnu podršku, marketing, IT, financije i digitalne alate. Sa više od 30 godina iskustva, imamo stručna znanja potrebna za podupiranje profitabilnog rasta i dobavljača i kupaca.

Logističke usluge

EET nudi mnoštvo popularnih logističkih usluga dobavljačima i kupcima.

Idite na Usluge logistike

Digitalne usluge

EET nudi niz digitalnih usluga.

Idite na Digitalne usluge

Prodajne usluge

Svojim dobavljačima nudimo brojne prodajne usluge.

Idite na prodajne usluge