Termální kamery

(117)
Axis Q1961-TE 7mm 30 fps
Axis Q1961-TE 7mm 30 fps
MPN
produktové číslo
02174-001
W127363621
Axis AXIS Q1952-E 10mm 30 fps
Axis AXIS Q1952-E 10mm 30 fps
MPN
produktové číslo
02158-001
W126206336
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS Q1952-E 19mm 30 fps
Axis AXIS Q1952-E 19mm 30 fps
MPN
produktové číslo
02160-001
W126206338
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS Q1952-E 19mm 30 fps
Axis AXIS Q1952-E 19mm 30 fps
MPN
produktové číslo
02160-001
W126206338-C1

Stav

Poškozený obal
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS Q1951-E 7mm 30 fps
Axis AXIS Q1951-E 7mm 30 fps
MPN
produktové číslo
02150-001
W126206328
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS Q1941-E 19MM 30 FPS
Axis AXIS Q1941-E 19MM 30 FPS
MPN
0877-001
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS P1280-E 4MM 8.3 FPS
Axis AXIS P1280-E 4MM 8.3 FPS
MPN
0940-001
Zobrazit příslušenství
Pelco SARIX TI Thermal Fixed IP
Pelco SARIX TI Thermal Fixed IP
MPN
TI2314-1
Zobrazit příslušenství
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 640x480, 25 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 640x480px, 9 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 640x480, 9 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 640x480, 9 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 384x288px, 9 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 384x288px, 25 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 384x288px, 9 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 640x480, 25 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Pelco 1/4" CMOS/Microbolometer, 384x288px, 25 fps, PoE/DC, 7W, IP66
Axis AXIS Q1941-E PT MOUNT 7MM 30 FPS
Axis AXIS Q1941-E PT MOUNT 7MM 30 FPS
MPN
0973-001
Zobrazit příslušenství
Axis AXIS Q1942-E PT MOUNT 10MM 8.3 FPS
Axis AXIS Q1942-E PT MOUNT 10MM 8.3 FPS
MPN
0980-001
Zobrazit příslušenství
EET Česká Republika Ve Žlíbku 2402/77A193 00 Praha 9Číslo DPH CZ24749842
Česká republika / Čeština